Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Tidigare uppdrag

Här nedan finns ett urval av de uppdrag som Glada Fåret genomfört i egen regi eller åt olika uppdragsgivare som kursledare/föreläsare/projektledare:


Sedan mars 2023 anställd 40 % som projektledare på Arena Svensk Ull – en ekonomisk förening som arbetar för en ökad användning av svensk ull.

Kursserie 2024: Ny som fårägare. Träff 1 Kom-igång (fysisk träff), feb. Träff 3 Får på bete (digitalt), maj. Pågående. Kursledare och genomförare, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Digital kurs: Avelsvärden på finullsfår – hur använder jag dem? Utformning och genomförande, kurs maj 2024, uppdragsgivare: Föreningen Svenska Finullsföreningen.

Podd: Tiden efter lamningen maj 2024, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Kursserie 2024/2025: Ny som fårägare. Träff 1 Kom-igång (fysisk träff), mars. Träff 2 Får på bete (digitalt), april o maj. Pågående. Kursledare och genomförare, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kursserier 2023/2024: Två kursserier parallellt: Ny som fårägare, sept. Träff 1 Kom-igång (fysisk träff), maj och juni. Träff 2 Hantering av får (på gård), sept. Träff 3 Utfodring (digitalt), okt. Träff 5 Bete, mars. Träff 6 Studieresa, maj. Kursledare och genomförare, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Kursserie 2023/2024: Ny som fårägare. Träff 1 Kom-igång (fysisk träff), mars. Träff 2 Får på bete (digitalt), maj. Träff 3 Hantering av får (på gård), sept. Träff 4 Utfodring (digitalt), okt. Träff 5 Lamningshjälp, feb. Träff 6 Studieresa, maj. Kursledare och genomförare, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Digital kurs: Lamm på bete, utformning och genomförande i samarbete med Gård & Djurhälsan, mars 2024, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Digital utbildning: Elitlamm och nyttan vid revison, jan 2024, uppdragsgivare: Kiwa Certification AB.

Digital kurs: Trimma din lammproduktion, utformning och genomförande, jan 2024, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Podd: När det värsta händer feb 2024, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digitala kurser: Elitlamm A&P för genbanksbesättningar (2 kurser), Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion (2 kurser), Fokus på Stalljournalen i Elitlamm (2 kurser) samt Fokus på Vägning och slakt i Elitlamm (2 kurs). Genomförande och uppföljning, jan-maj 2024, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Föreläsning: Elitlamm Avel, Ekonomi i lammproduktionen och lammrådgivning på kursen Animalieproduktion – idisslare, dec 2023, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Infofilm: Köpa får med dokumentation Planering och genomförande, dec 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Digitala kurser: Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion (1 kurs), Fokus på Stalljournalen i Elitlamm (2 kurser) samt Fokus på djurhälsa i Elitlamm (1 kurs), Uppföljning i Elitlamm (1 kurs). Genomförande och uppföljning, sept-nov 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Digital kurs: Avelsvärden på finullsfår – hur använder jag dem? Utformning och genomförande, kurs nov 2023, uppdragsgivare: Föreningen Svenska Finullsföreningen.

Digital kurs: Fåravel i teorin, utformning och genomförande, kurs nov 2023, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Podd: Hur gick gårdsmönstringen? Intervju med Mattias Karlsson, finullsfårägare samt ”Hur funkar avelsvärderingen?” Ett samtal med Victoria Gustafsson, agronom och ordf. i Sv. Suffolkföreningen. Oktober 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digital kurs: Fokus på Avel i Elitlamm Avel & Produktion – utökad version. Genomförande och uppföljning, 2 st september 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Artikel: Tacklammet – besättningens framtid, juni 2023, för föreningen Gimrarna – lammrådgivare i samverkan. Publicerad i Fårskötsel nr 4 2023.

Digital träff/föreläsning: Hur kan jag förbättra min besättning med hjälp av lamm-mönstringen?, digital träff, augusti 2023, uppdragsgivare: Stockholm-Uppsala Fåravelsförening. 

Info/reklamfilm Elitlamm Puls Planering och genomförande, klar augusti 2023, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Podd: Crash course i fåravel tillsammans med Anna Bergström, SF. Augusti 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Podd: Intervju i Fårpodden med Josefin Lundberg, fårägare och ordf. i Norbottens FAF inför årets betessläpp. juni 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Kursserier 2023/2024: Två kursserier parallellt: Ny som fårägare, sept. Träff 1 Kom-igång (fysisk träff), maj och juni. Träff 2 Hantering av får (på gård), sept. Träff 3 Utfodring (digitalt), okt. Pågående. Kursledare och genomförare, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Föredrag: Livtackan besättningens framtid, på Lammriksdagen i Tranås, maj 2023, uppdragsgivare: Jönköpings läns Fåravelsförening.

Digital kurs: Kom i gång med Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, 2 st mars 2023, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Podd: Poddsnack med Jonas Karlsson, Sv. Fåravelsförbundet och Britt & Ulf Andreasson, Elitlamm om deras samarbete. mars 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digital kurs: Fokus på Stalljournalen i Elitlamm. Anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, 2 kurser feb 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Expertmedverkan: På kursen Besättningsutredning för agronomstudenter HV0171, HVO172, nov 2022-jan 2023, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Podd: Poddsnack med Tomas Olsson och Theo den Braver om Sheep Breeders Round Table. Plus intervju med lammproducent Hanna Ivarsson, Hagus Lantbruk, som precis byggt ett nytt lammstall, dec 2023, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Föreläsning: Elitlamm Avel, Ekonomi i lammproduktionen och lammrådgivning på kursen Animalieproduktion – idisslare, dec 2022, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Digital kurs: Fokus på Genbanksbesättning i Elitlamm Avel & Produktion. Anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, 2 kurser dec 2022, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Medverkan internationella fåravelskonferensen Sheep Breeders Round Table, Swedish sheep breeding objectives: traits recorded in the national programme, health measures within Elitlamm, how farmers use the service, nov 2022, uppdragsgivare: AHDB. 

Projekt: Nya samarbeten kring närproducerad mat i Uppland, mars 2020-feb 2023, projektledning. Projektägare Fjärdhundraland ek. för.

Kursserie 2022/2023: Ny som fårägare, sept. träff 1 Kom-igång (fysisk träff), okt. träff 2 Utfodring (digital), nov. träff 3 Hantering av får (på gård), feb träff 4 Lamning & lamningshjälp, mars träff 5 Bete (digitalt), maj träff 6 Studieresa, kursledare, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Podd: Poddsnack med kollegan Anna Bergström om utfodring till får – the basics, nov 2022, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digital kurs: Fokus på Djurhälsa i Elitlamm Avel & Produktion. Anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, okt 2022, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Digital utbildning: Elitlamm för länsstyrelsepersonal, sept 2022, uppdragsgivare: Lst Uppsala.

Digital kurs: Kom i gång med Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, 2 st sept 2022, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Podd: Intervju med växtodlingsrådgivare Johan Lagerholm om att lyckas med valletablering, sortval och reparera viltskadade vallar, sept 2022, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digital kurs: Fokus på Avel i Elitlamm Avel & Produktion – utökad version. Anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, 2 st aug 2022, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Föreläsning, Hur bevarar vi vårt rya-ideal?, digital träff, juni 2022, uppdragsgivare: Föreningen Ryafåret. 

Föreläsning, Hur kan jag förbättra min besättning med hjälp av lamm-mönstringen?, digital träff, juni 2022, uppdragsgivare: Västmanlands läns Fåravelsförening. 

Podd: Intervju med växtodlingsrådgivare Johan Lagerholm om att lyckas med ensilageskörden, april 2022, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Info/reklamfilm ”Vad är Elitlamm?” Planering och genomförande, klar mars 2022, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Instruktionsfilmer över funktioner i Elitlamm, planering och genomförande, totalt ca 15 filmer, klart mars 2022, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Podd: Intervju med lammproducenten Katarina Karlsson om att klippa sina får själv. Samt ett snack med lammproducent och redaktör Einar om klipptidpunkt och vad som styr det, mars 2022, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digital kurs: Kom i gång med Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, mars 2022, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Medverkan forskarmöte, får- & getforskning; My lamb production, short on the current situation and trends in Swedish production, research needs, feb 2022, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Föreläsning: på kursen Fårproduktion och landskapsvård om Elitlamm och produktionsuppföljning, dec 2021, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Föreläsning: Elitlamm Avel, Ekonomi i lammproduktionen och lammrådgivning på kursen Animalieproduktion – idisslare, dec 2021, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Podd: Intervjuer under Fårets dag i riksdagen, nov 2021, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digitala kurser: Fokus på Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, totalt 2 entimmes-kurser online, nov 2021, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Digitala kurser: Kom i gång med Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, totalt 2 entimmes-kurser online, nov 2021, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Digitala kurser: Fokus på genbanksbesättning i Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, totalt 2 entimmes-kurser online, okt 2021, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Podd: Intervju med fårhälsoveterinär Emelie Larsdotter om inköp av livdjur samt snack med fårbonden Einar om ”Hur förbereder man sig som fårägare?” sept 2021, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digitala kurser: Fokus på Avel i Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, totalt 2 entimmes-kurser online, sept 2021, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Föreläsning: Produktionsmodeller, ekonomi i lammuppfödning och Elitlamm på Driftledarutbildningen med inriktning på lammproduktion. Digital föreläsning 2 h, sept 2021, uppdragsgivare: Forslundagymnasiet.

Podd: Intervju med projektledare Helena Stenberg om Lammlyftet i avsnittet Bästa köttet! maj 2021, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Podd: Intervju med nöt-och lammansvarig på LRF Kött Viktoria Östlund om lammarknaden i avsnittet Vågar man satsa på lamm? mars 2021, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digitala kurser: Fokus på Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, totalt 5 entimmes-kurser online, feb-mars 2021, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Digitala kurser: Kom i gång med Elitlamm Avel & Produktion – anmälan, utformning, genomförande och uppföljning, totalt 6 entimmes-kurser online, feb-mars 2021, uppdragsgivare: Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm AB.

Podd: Intervju med företagsrådgivare Susanne Bååth-Jacobsson om hur man tänker inför fårhusbygge och andra investeringar, samt agronom Pernilla Salevid om ekonomiuppföljning. feb 2021, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Expertmedverkan: På kursen Besättningsutredning för agronomstudenter HV0171, HVO172, nov 2020-jan 2021, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Podd: Intervju med fårhälsoveterinär Katarina Gustavsson och prof. Johan Höglund angående resistenta parasiter och vad man kan göra som fårägare för att minimera riskerna att drabbas. Jag bidrar även med några betesplaneringstips. dec 2020, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Föreläsning: Elitlamm Avel, Ekonomi i lammproduktionen och lammrådgivning på kursen Animalieproduktion – idisslare. Digital föreläsning 2 h, december 2020, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Podd: Intervju med fårhäloveterinär Åsa Lindqvist, okt 2020, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Projekt: Oberoende fortbildning för rådgivare: Ekonomiuppföljning i lammproduktionen, nov 2019-nov 2020, projektägare och projektledning i egen regi.

Podd: Samtal med lammproducent och stängselentusiasten Einar de Wit som ger sina bästa tips om stängsling för får, juli 2020, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Digital fortbildning: Digital utbildning i produktionsuppföljningsverktyget Elitlamm för Gård & Djurhälsans fårgrupp (veterinärer + rådgivare), 4 träffar à 2 h, maj-juni 2020, uppdragsgivare: Elitlamm AB.

Podd: Intervju med lammproducent Birgit Fag som ger sina bästa tips i lamningen, april 2020, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Artikel: Hur kan jag påverka ullkvaliteten på fåret?, april 2020, för föreningen Gimrarna – lammrådgivare i samverkan. Publicerad i Fårskötsel nr 3 2020.

Föredrag: Hur påverkar avel och miljö ullkvaliteten? Föredrag på Fårfest i Kil, Värmland, feb 2020, uppdragsgivare: Fårfest i Kil.

Podd: Intervju med journalisten Ann-Helen Meyer von Bremen om fåren och klimatet, feb 2020, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Workshop: Utfodring för en god kvalitet av både ull, skinn och kött, Forslundagymnasiet Umeå, feb 2020, uppdragsgivare: Hushållningssällskapet Västerbotten/Norrbotten, projektet Ullihop.

Föreläsning: Elitlamm Avel, Ekonomi i lammproduktionen och lammrådgivning på kursen Animalieproduktion – idisslare. SLU Ultuna, december 2019, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Podd: Intervju med Ullförmedlingens grundare Fia Söderberg på ull-branschdagarna i Uppsala, reportage från Ull i kubik samt snack med Einar de Wit om hur avel och miljö påverkar ullkvalitet, nov 2019, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Artikel: Ull på rullnovember 2019, uppdragsgivare Sv. Fåravelsförbundet. Publicerad i Fårskötsel nr 8 2019.

Föredrag: Hur påverkar avel och miljö ullkvaliteten? Föredragbranschträffen Svensk ull för en hållbar framtid, Uppsala, nov 2019, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Projekt: Lammköttslyftet, aug 2017-okt 2019. Dokumentation av rutiner på 10 lammgårdar runt om i Sverige. Ta fram en bedömningsskala för smutsiga och/eller blöta djur (påverkar bland annat köttets hållbarhet). Projektägare: LRF Kött.

Projekt: Dokumentera ekologisk lammproduktion – gården Stjärnbäck, juni 2019 -okt 2019, uppdragsgivare: Jordbruksverket.

Projekt: Ökad lammöverlevnadnov 2017-okt 2019. Workshopledare. Projektägare: Hushållningssällskapet i Jönköping. Finansiär: Landsbygdsprogrammet/JV.

Podd: Intervju med fårhälsoveterinär Kalle Hammarberg, sept 2019, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Artikel: Ökad utevistelse för får, augusti 2019, för föreningen Gimrarna – lammrådgivare i samverkan. Publicerad i Fårskötsel nr 6 2019.

Handledningsuppdrag: ERFA-grupp Gävleborgs län, Bredsjö, augusti 2019, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Podd: Gjort inslag om förädling, del 2juli 2019, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Podd: Gjort inslag om förädlingjuni 2019, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Handledningsuppdrag: ERFA-grupp Gävleborgs län, Edsbyn, juni 2019, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Podd: Gjort inslag till en podcast om marknaden för svenskt lammköttmaj 2019, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Podd: Gjort inslag från Fåravelsförbundets stämma 2019 till Fårpodden, maj 2019, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Föreläsning: Ökad utevistelse för får, en föreläsning på Sv. Fåravelsförbundets Lammriksdag, Mora, maj 2019, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Handledningsuppdrag: ERFA-grupp Gävleborgs län, Ljusdal, april 2019, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Föreläsning: Svensk lammproduktion. På Svenska Blå Stjärnans årsmöte, Uppsala, mars 2019, uppdragsgivare: SBS.

Kurs: Räkna foderstater till får, Boden, mars 2019, uppdragsgivare: Norrbottens läns Fåravelsförening.

Kurs: Att använda Elitlamm i mitt avelsarbete, Boden, mars 2019, uppdragsgivare: Norrbottens läns Fåravelsförening.

Podd: Gjort inslag till Fåpodden om lammadoptioner, februari 2019, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Projektledare: Ökad utevistelse för får genom ranchdrift. aug 2018 – feb 2019. Projektägare: LRF Kött.

Podd: Gjort inslag till Fårpodden med bl.a. Årets Fårföretagare 2018 och ett inslag under temat flasklamm, december 2018, uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Expertmedverkan: På kursen Besättningsutredning för agronomstudenter HV0138, nov 2018-jan 2019, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projekt: Förstudie i Hållbar köttproduktion ”Kött från Jämtlands och Västernorrlands län för världens hållbarhet”, aug-dec 2018. Konsult. Projektägare: LRF Jämtland och Västernorrland.

Föreläsning: Elitlamm Avel, Ekonomi i lammproduktionen och lammrådgivning på kursen Animalieproduktion – idisslare. SLU Ultuna, december 2018, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Föreläsning: Hur bygger vi smarta lammstall för en god arbetsmiljö? och Hur bygger vi lammstall för djurens välfärd och optimala produktion?  På Elmia Lantbruk, Jönköping, oktober 2018, uppdragsgivare: Jordbruksverket.

Podd: Gjort inslag till Fårpodden under temat ”Starta med får”, oktober 2018. Uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Kurs: Hur utnyttjar vi vårt foder på bästa sätt? Utfodringskurs för fårägare, Torsta, september 2018, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jämtlands län + Jämtlands läns Fåravelsförening.

Föreläsning: Ullproduktion i småskalig avelsbesättning på seminariedagen ”Ull för livet” på Västmanlands museum. Västerås, september 2018, uppdragsgivare: Västmanlands läns hemslöjdsförbund.

Projekt: Ett hållbart system för produktion och försäljning av rekryteringstackor avsedda för vinterlamning, 
maj-sept 2018. Konsult steg 1 i projektet som innebar att ta fram en kravspecifikation på en vinterlammande tacka. Projektägare: Svenska Köttföretagen.

Podd: Gjort avsnitt till Fårpodden om ”Hur vi får lammen att växa klart på betet och vad vi gör om vi inte lyckas”, augusti 2018. Uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Artikel: Årets uppstickare 2018, augusti 2018. Uppdragsgivare: Tidningen Fårskötsel/Sv. Fåravelsförbundet. Publicerad i Fårskötsel nr 6 2018.

Podd: Gjort inslag om den smarta animalieproduktionen och Big data åt Fårpodden, juli 2018. Uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Projekt: Rätt lamm i korsningsproduktionen, jan 2017-dec 2018. Producerat filmen ”Välja livdjur i vårlammsproduktionen – ett gårdsexempel. Projektägare: Hushållningssällskapet i Jönköping. Finansiär: LRF Kött

Föreläsning: 40 år med får – ullproduktion i småskalig avelsbesättning på Fårkalasets sommarkväll. Kyrkeruds folkhögskola, Årjäng, juli 2018, uppdragsgivare: Region Värmland och Fåreningen Fårfest i Kil.

Artikel: Vad ska man tänka på när man väljer ut tacklamm till liv?, juni 2018, för föreningen Gimrarna – lammrådgivare i samverkan. Publicerad i Fårskötsel nr 5 2018.

Seminarie tillsammans med Gimrarna – Lammrådgivare i samverkan: På gång inom lammrådgivningen, Strand Borgholm, Öland, maj 2018, Södra Kalmar läns Fåravelsförening.

Podd: Medverkan Ullpodden, avsnitt 2, april 2018. Intervjuad av Fia Söderberg angående utfodring av tackor för optimal ullproduktion.

Podd: Medverkan i inslag i pilotavsnitt, feb 2018. Uppdragsgivare: Sv. Fåravelsförbundet.

Projekt: Gruppbildningsstöd Innovationsansökan beviljad, 2017. Samarbete mellan Gård & Djurhälsan, SLU och Lammproducenterna.

Kurs: Elitlammskurs, Rättvik, mars 2018, uppdragsgivare: Dalarnas läns Fåravelsförening.

Juryuppdrag: Sveriges smartaste lammstall, augusti 2017-mars 2018, Uppdragsgivare: Jordbruksverket.

Kurs: Lammproduktion med bete, Torsta, januari 2018, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jämtlands län + Jämtlands läns Fåravelsförening.

Artikel: Tänk positivt!, november 2017, för föreningen Gimrarna – lammrådgivare i samverkan. Publicerad i Fårskötsel nr 8 2017.

Utvecklingsgrupp: tema foder, Elfviks gård, Bergshamra, november 2017, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Kurs: Fårkunskap för handspinnare. Ullkunskap för fårägare, Fjärdhundra, november 2017, Egen regi i samarbete med Monica Hellberg, RockSock Design.

Utvecklingsgrupp: tema foder, Elfsvik, Lidingö november 2017, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Utvecklingsgrupp: tema foder, Lännbyvall, Norrtälje oktober 2017, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Kurs: Börja med får. Kärrbo, Västerås, oktober 2017, Egen regi i samarbete med Västmanlands läns Fåravelsförening.

Föreläsning om Elitlamm Avel och ekonomin i svensk lammproduktion på kursen Husdjursproduktion – får, get ren. Uppsala, september 2017, uppdragsgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Kurs: Grundkurs i Elitlamm. Fjärdhundra, augusti 2017, Egen regi i samarbete med Västmanlands läns Fåravelsförening.

Samarbete med Gård & Djurhälsan inom lammrådgivning gentemot Gård & Djurhälsans kunder, okt 2015-aug 2017. Foderstatsberäkningar, projektansökningar, artiklar, kurser etc.

Artikel: Att använda avelsvärdena vid inköp av avelsbagge. Augusti 2017, för föreningen Gimrarna – Lammrådgivare i samverkan. Publicerad i Fårskötsel nr 5, 2017.

Artikel: Med fokus på bete & parasiter. Augusti 2017, inom projekt Fokusträffar. Publicerad i G&D Nyhetsbrev samt Fårskötsel nr 5 2017.

Kurs i fält: Bra bete & vallfoder – grunden för en bra lammproduktion. På gården Stjärnbäck, Möklinta, juni 2017, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Kurs: Utfodring för friska tackor och välmående lamm. Västerås, mars 2017, uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Handledaruppdrag examensarbete Mineraler till får, husdjursagronomstudent Hanna Jibbefors. Vinter 2016/2017.

Artikel: Fokus på avel. Januari 2017, inom projekt Fokusträffar. Publicerad i G&D Nyhetsbrev samt Fårskötsel nr 1 2017.

Projekt: Projektledare för Fokusträffar för lammproducenter. Juni 2016-aug 2017. Projektägare/uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Arbete åt LRF Kött
, juli 2015-dec 2016. Bl.a. annat skrivit broschyren Korta fakta om svensk lammuppfödning. Medverkat till att utveckla ett modernt material/info gällande lammproduktion till Naturbruksgymnasierna, en åtgärd i Handlingsplan Lamm.

Föreläsning: Avel utifrån gårdens förutsättningar
på Fokusträffar för lammproducenter. Nors, Lärbro, november 2016, uppdragsgivare Gård & Djurhälsan.

Föreläsning: Avel utifrån gårdens förutsättningar på Fokusträffar för lammproducenter. Eskilstuna, november 2016, uppdragsgivare Gård & Djurhälsan.

Föreläsning: Avel utifrån gårdens förutsättningar på Fokusträffar för lammproducenter. Knistad, Skövde, november 2016, uppdragsgivare Gård & Djurhälsan.

Föreläsning: Avel utifrån gårdens förutsättningar på Fokusträffar för lammproducenter. Visseltofta, november 2016, uppdragsgivare Gård & Djurhälsan.

Föreläsning: Avel utifrån gårdens förutsättningar på Fokusträffar för lammproducenter. Grimeton, Varberg, november 2016, uppdragsgivare Gård & Djurhälsan.

Kurs: Utfodring och hullbedömning av får. Lidingö, oktober 2016, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Artikel: Ull- & spinn-SM höjer statusen på den svenska ullen. Oktober 2016, uppdragsgivare: Tidningen Fårskötsel.

Artikel: Lamm 2016 – kunskap och inspiration. Oktober 2016, för föreningen Gimrarna – Lammrådgivare i samverkan.

Kurs i Foderstatsberäkning för får.
Flen, oktober 2016, uppdragsgivare: Södermanlands läns Fåravelsförening.

Utfodring och hullbedömning av får. Almunge, oktober 2016, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Kurs i Foderstatsberäkning för får.
Flen, september 2016, uppdragsgivare: Södermanlands läns Fåravelsförening.

Föreläsning Fårkunskap för hantverkare (och andra intresserade). Dala-Floda, september 2016, uppdragsgivare Wålstedts Textilverkstad.

Kurs i Fåravel – Elitlamm som instrument i avelsarbetet. Ultuna, Uppsala, september 2016, Stockholm Uppsala Fåravelsförening.

Föreläsning om Elitlamm Avel och ekonomin i svensk lammproduktion på kursen Husdjursproduktion – får, get ren. Uppsala, september 2016, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Artikel: Utfodring av tackor – vanliga frågor och svar. Augusti 2016, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Seminarie tillsammans med Gimrarna – Lammrådgivare i samverkan: Fårpengen – Djurvälfärdsersättning för får, erfarenheter från vårens kurser och hur tolkar vi reglerna, Suderbys Herrgård, Västerhejde, maj 2016, Gotlands Fåravelsförening + Sv. Fåravelsförbundet.

Artikel: Lamm på bete – tips för bästa tillväxt. Mars 2016, uppdragsgivare: Gård & Djurhälsan.

Kurs om Extra djuromsorg för får. Malmköping, mars 2016, Gård & Djurhälsan.

Kurs om Extra djuromsorg för får. Östersund, mars 2016, Gård & Djurhälsan.

Kurs om Extra djuromsorg för får. Brunnby, Västerås, mars 2016, Gård & Djurhälsan.

Kurs om Extra djuromsorg för får. 2 kurser, Staffanstorp, feb 2016, Gård & Djurhälsan.

I lammkammaren får vi lugn och ro

Under maj 2014 – juni 2015 anställd på branschavdelningen LRF Kött som ansvarig för lamm- och nötköttsfrågor. 

Kurs i Elitlamm för länsstyrelsens personal. Falun, feb 2014, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Fortsättningskurs – använder du alla finesser i Elitlamm? Västerås, feb 2014, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Grundkurs – ökad lönsamhet med Elitlamm. Västerås, jan 2014, Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

Arbete åt Svenska Fåravelsförbundet. Arbetat med bl.a. support av Elitlamm samt informerat om den nya avelsvärderingen på får (via tel, mail, baggauktioner, Elmia etc), mars 2013-feb 2014.

Föreläsning: International sheep session – Focus on Sweden, The Swedish sheep industry. Sheep Breeders Round Table, Eastwood Nottingham, november 2013, EBLEX.

Föreläsning om Elitlamm Avel & fåråret i en avelsbesättning på kursen Husdjursproduktion – får, get ren. Uppsala, september 2013, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Kurs: Utfodring av får, del 2. Norrtälje, mars 2013, Länsstyrelsen i Stockholms län

Kurs: Utfodring av får, del 1. Norrtälje, mars 2013, Länsstyrelsen i Stockholms län

Lamning- & utfodringskurs. Malmköping, januari 2013, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 6: 2 studiebesök i länet, mars 2012, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 5 tema: Bete, Brunnby, mars 2012, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 4 tema: Utfodring till får, Kungsbyn, mars 2012, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Tre träffar till Säkert Bondförnuft. Norrby LRF-avd., mars 2012, ett uppdrag som handledare i Säkert Bondförnuft.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 3 tema: Praktisk hantering av får, Norrby, Kungsör, mars 2012, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Elitlammsträff – fortsättningskurs. Flen, mars 2012, Länsstyrelsen i Södermanlands län + Södermanlands läns Fåravelsförening.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 2 tema: Lamning & lamningshjälp, Västerås, feb 2012, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 1 tema: Att börja med får, Västerås, feb 2012, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Kurs i Elitlamm Analys. Kvinnersta, Örebro, februari 2012, Länsstyrelsen i Örebro län + Örebro läns fåravelsförening.

Kurs i Elitlamm Foder. Kvinnersta, Örebro, februari 2012, Länsstyrelsen i Örebro län + Örebro läns fåravelsförening.

Grundkurs i Elitlamm. Kvinnersta, Örebro, februari 2012, Länsstyrelsen i Örebro län + Örebro läns fåravelsförening.

Kursen Bete för lönsam och djurvänlig lammproduktion, Järna, januari 2012, Länsstyrelsen i Södermanlands län + Södermanlands läns Fåravelsförening.

Kursen Bete för lönsam och djurvänlig lammproduktion, Eskilstuna, januari 2012, Länsstyrelsen i Södermanlands län + Södermanlands läns Fåravelsförening.

Fortsättningskurs i Elitlamm. Kvinnersta, Örebro, januari 2012, Länsstyrelsen i Örebro län + Örebro läns fåravelsförening.

Grundkurs i Elitlamm. Kvinnersta, Örebro, januari 2012, Länsstyrelsen i Örebro län + Örebro läns fåravelsförening.

Föreläsning om Betesproduktion med får och nöt på naturbetesmarker på kursen Betesplanering för Länsstyrelsens personal. Nyköping, december 2011, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Tre träffar till Säkert Bondförnuft inkl. en fjärde träff i 1:a hjälpen. Härkeberga-Litslena-Husby-Sjutolft LRF-avd., nov/dec 2011, ett uppdrag som handledare i Säkert Bondförnuft.

Tre träffar till Säkert Bondförnuft inkl. en fjärde träff i 1:a hjälpen. Simtuna LRF-avd., okt/nov 2011, ett uppdrag som handledare i Säkert Bondförnuft.

Fårhanteringskurs. En hanteringskurs för fårägare, inkl. fårens beteende. Öknaskolan, oktober 2011, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Medverkat i Säkert Bondförnufts monter med tema djursäkerhet på Elmia Djur & Inomgård. Jönköping, oktober 2011, ett uppdrag som handledare i Säkert Bondförnuft. 

Hantera får rätt & lätt. En hanteringskurs för fårägare, inkl. fårens beteende. Norrby gård, Kungsör, oktober 2011, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 6 tema Utfodring, Västerås, oktober 2011, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Projektledare för Seminkurs för fårägare, ett projekt i samarbete med Lammproducenterna och Svenska Djurhälsovården, september 2011. Ansvarig för ansökan (finansiering), administration samt slutredovisning. 

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 5 tema Byggnader, Haraker, augusti 2011, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 4 tema Urval livdjur, avelsarbete och slaktmognad, Kärrbo, juli 2011, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Guidning av mat-och hantverksresa i Fjärdhundraland, juli 2011. Ett uppdrag åt Fjärdhundraland ek. för.

Projektledare för de LRF-ägda projekten Kompetensutveckling med fokus på internationella erfarenheter och Kunskapsbas för lammproducenter 2009-2010. 

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 3 tema Bete & stängsel, Strömsholm, april 2011, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Kurs i grundläggande fårskötsel, Norrtälje, bete, april 2011, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Gårdsvandring Säkert Bondförnuft, Hallstaberg, april 2011, ett uppdrag som handledare i Säkert Bondförnuft.

Kurs i grundläggande fårskötselNorrtälje, utfodring, mars 2011, Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Heldagskurs till Säkert Bondförnuft, Dingtuna LRF-avd., mars 2011, ett uppdrag som handledare i Säkert Bondförnuft.

Tre träffar till Säkert Bondförnuft, inkl. en fjärde träff i 1:a hjälpen. Villberga LRF-avd., mars 2011, ett uppdrag som handledare i Säkert Bondförnuft.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 2 tema Lamning & lamningshjälp, Kungsbyn, mars 2011, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Ny som fårägare. En grundkurs om 6 träffar för blivande och nya fårägare i Västmanlands län. Träff 1 tema Att starta med får, Västerås, feb 2011, egen regi för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Elitlammsträff – fortsättningskurs, Sala, feb 2011, egen regi

Foderstatskurs för fårägare, Eskilstuna, feb 2011, Länsstyrelsen Södermanlands län + Fåravelsföreningen Södermanland

Foderstatskurs för fårägare, Nyköping, feb 2011, Länsstyrelsen Södermanlands län + Fåravelsföreningen Södermanland

Elitlammsträff – fortsättning, Vretaskolan Linköping, feb 2011, Östgötalamm 

Nybörjarkurs Elitlamm, nov 2010, LRF + Fåravelsföreningarna i Södermanland, Örebro och Östergötland 

Nybörjarkurs Elitlamm, okt 2010, Studiefrämjandet Dalarna.

Elitlamm Avel & Produktion – fortsättningskurs, okt 2010, Studiefrämjandet Dalarna.

Arrangerat och samordnat riksbedömningen i Västmanland 2009-2013, för Västmanlands läns Fåravelsförening.

Föreläsning om Får på bete på kursen Djur på bete, 2009, 2010, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

2 kurser om Vad äter fåren, Eskilstuna och Järna, vinter 2010, Länsstyrelsen i Södermanland

Kurs i grundläggande fårskötsel, Berga Naturbruksgymnasium, 2 träffar: utfodring och bete, våren 2010, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Studiecirkel inom ekologisk lammproduktion, 2009, Västmanland. 6 träffar inom ull/skinn, lamning, bete, mönstring, slaktmognad och hantering, Elitlamm och fårkontroll. För HS Konsult AB.

Studiecirkel inom ekolologisk lammproduktion 2008, Västmanland. 4 träffar inom foder, bygg, ekonomi, marknad. För HS Konsult AB.

Grundkurs för fårägare, 3 träffar 2009, Uppsala län. För HS Konsult AB.

Vallfoder till får – från sådd till nos, heldagskurs 2009, Alunda. För HS Konsult AB.

Bygga för ekologisk lammproduktion, heldagskurs 2008, Närke. För HS Konsult AB.

Ledare för LRF Fårföretagaregrupp Lönsam lammproduktion, 2008.

Uppdatering av Hushållningssällskapets produktionsgrenskalkyler – får, 2008. 

Individuella rådgivningar i Västmanlands-, Uppsala-, Dalarnas-, Örebro, Södermanlands- och Stockholms län samt Åland.

Handledare i Säkert Bondförnuft fr.o.m. våren 2009-2011: informerat på möten/träffar/kurser. Planerat och medverkat på Gårdsvandring på Ösby Naturbruksgymnasium våren 2010, samt deltagande på Brunnby Lantbrukardag sommaren 2009-2011 samt Jälladagen hösten 2010. Även medverkat på LRF Mälardalens regionstämma 2011 samt Strömsholmstävlingarna med monter.

Fina tackor