Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Livdjur finull

Vi har avlat på vit finull sedan 1978 (mer om vår historik). Målsättningen är att föda upp sunda, exteriört korrekta finullsdjur med goda modersegenskaper, jämn ull, god tillväxt och kroppskonformation. Vi mönstrar lammen vanligtvis första delen av augusti. Lammen är då 110-120 dagar gamla. Vi väger varje enskilt lamm och bedömer kroppskonformation och ull. Dessutom kontrollerar vi exteriören och att djuret ser rastypiskt ut. 

Först efter mönstringen vet vi om vi har några livdjurskandidater. De mest intressanta bagglammen brukar vi ta med på riksbedömning i slutet av augusti. Då får vi en extern bedömning, samt en muskel- och fettscanning. Våra djur är med i Elitlamm Avel och har fullständig härstamning, avelsvärden samt mönstringsresultat sedan 45 år tillbaka. Vi är medlemmar i Föreningen Svenska Finullsfårrasföreningen för svenskt finullsfår.

Hälsostatus
Djuren är Meadi-visnafria och sedan hösten 2010 även F-status i Klövkontrollen (fotröta har aldrig förekommit i besättningen). Vi tar regelbundet träckprover och Haemonchus (stora magmasken) eller Stora Leverflundran har ej påvisats i besättningen.

I bland har vi även äldre avelsbagge till salu. Då med dokumenterat avkommeresultat i vår besättning. Klicka här om du är nyfiken att se vilka avelsbaggar som verkat i besättningen. 

Vid livdjursköp medföljer:

  • Fullständigt härstamningsbevis med aktuella avelsvärden. Om du är med i Elitlamm flyttas djuret/djuren över till din besättning samma dag som köpet genomförs.
  • Riksbedömningsprotokoll i original (om djuret är riksbedömt)
  • Intyg Maedi-Visna fri fårbesättning
  • Intyg fotröte-fri besättning, F-status i Klövkontrollen
  • Ifylld hälsodeklaration
  • Förflyttningsdokument

Lammen är korrekt märkta och avmaskas och/eller klipps före leverans om så önskas. Vi innehar F-skattsedel.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller komma och titta. Alla livlamm säljs vanligtvis från mitten av augusti till slutet av september.


Vår uppfödningsmodell: Vi föder upp beteslamm, d.v.s. lamning första två veckorna i april för utsläpp på bete i början av maj. Lammen får tillgång till lammkammare från ca en veckas ålder fram till och med betessläpp. Lammen ska bli slaktmogna innan septembers månads utgång på tackans mjölk och bete. Tacklammen lammar första gången vid ett års ålder och optimalt är 2 lamm. Tackor 2 år och äldre ska klara att själv föda upp tre lamm.


Besättningens avelsmål:

  • Att förstagångslammare får två pigga lamm vid ett års ålder och andragångslammare och äldre får tre pigga lamm, som de föder och föder upp utan assistans.
  • Att minst 95 % av alla lamm uppnår Elitlamms definition av kvalitetslamm på mjölk och bete innan betessäsongen är slut, vid lamning första halvan av april.
  • Att bibehålla ullens jämnhet och glans och förbättra ullparametrarna mjukhet och ullängd. Inte ha förekomst av ullfel som märghår.
  • Att ha lugna och hållbara tackor som lammar varje år tills de är 8 år.

Intresseanmälan tacklamm. Pris: 4900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan bagglamm Pris: enl. överenskommelse.