Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Foderstater för får!

Hur mycket foder behöver mina får? Och av vilken sort och när?
Svaret på frågorna får du om du beställer en foderstat till dina får.

Varför? Med en optimal utfodring kan du påverka:

  • Fruktsamhet
  • Lammöverlevnad
  • Födelsevikter
  • Råmjölkskvalitet
  • Mjölkproduktion
  • Ullproduktionen
  • Tackornas hållbarhet

Med andra ord det finns många fördelar med att planera utfodringen inför stallsäsongen. Du kan både spara pengar genom friska djur och tjäna pengar på bättre produktionsresultat.

Vad som ingår:
Du får foderstater för fyra olika produktionsstadier: lågdräktig, högdräktig (6 och 2 veckor före lamning) och digivning. Alla foderstater beräknas på gruppnivå, där gruppens näringsbehov styr.

Du får även ett följebrev med några praktiska råd kring foderstaten och utfodringen.

Foderstaterna fyller villkoret för stödet Extra djuromsorg för får.

Pris 2023: 960 kr + moms. 

Vem är jag? Jag heter Titti, är husdjursagronom och har jobbat med rådgivning till fårägare sedan 2000. Utfodring till får är ett av mina största intresseområden och jag vet vilken stor skillnad en optimal utfodring kan göra för besättningshälsan, produktionsresultatet och inte minst lönsamheten. Min rådgivning är oberoende från andra intressen än just dina.

Så här går det till: Beställ här, jag mailar bekräftelse och för att få uppgifter om din besättning och grovfoderanalys/-er. Du får foderstaten på mail inom 7 dagar och du kan alltid ringa mig om du har frågor. Faktura kommer på mail.

Frågor? Välkommen att maila eller ring Titti på tel. 070-589 32 33.