Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Lammlyftet

Det jobbas på två fronter i lamm-Sverige: dels för att öka produktionen (via Handlingsplanerna bland annat), dels för att öka ätkvaliteten via projektet Lammlyftet. Lammlyftet handlar om att ta fram verktyg för en bra lammköttskvalitet som tilltalar handel och konsumenter. I mitten av mars redovisades första delen av arbetet. SLU har sammanställt tidigare forskning och erfarenheter från utlandet och visar det svenska nuläget på ett tydligt sätt. Du kan läsa den intressanta rapporten här.

Glada Fåret presenterade den undersökning som jag genomfört under hösten kring management på gårdsnivå inför slakt vad gäller höstlammen. Undersökningen fortsätter under våren med vårlammsmodellen. Har de olika produktionsmodellerna olika behandling? 10 lammgårdar runt om i Sverige har generöst delat med sig av sina erfarenheter. Varmt tack!

Min kollega i Gimrarna, Birgit Fag, bidrog med vad som framkommit i hennes intervjuer med transport och slakterier.

De kvalitetsegenskaper som projektet kommer att analyseras närmare är:
Slaktkroppens storlek
Fettgrupp & konformation
Smak, mörhet, saftighet
Hållbarhet

Lammlyftet är finansierat av Europeiska Innovations Partnerskapet (EIP). Projektledare är Helena Stenberg, Sv. Köttföretagen, och projektägare är LRF.