Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Bygg-ERFArenhetsgrupp

Är du liksom jag lammproducent intresserad av att bygga nytt fårstall? Jag söker lammproducenter i Mälardalen som vill bilda en ERFA-grupp* kring byggprocessen – från start till mål. För att trivas i gruppen behöver du ha ett tydligt mål med din produktion. Du måste också vara bekväm med att dela med dig av såväl positiva som negativa erfarenheter, samt engagera dig i övriga gruppmedlemmars idéer. Jag tänker mig att vi träffas för ett fysiskt möte första gången här hos mig på Glada Fåret. Då sätter vi gemensamt ramarna för framtida träffar. Kanske vill vi göra något studiebesök? Intresserad? Svara mig gärna via mail eller SMS kort beskrivning om dig, din produktion och dina byggplaner. 

*I en ERFA-grupp träffas producenter och utbyter erfarenheter och kunskap kring ett specifikt ämne.