Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Lammlyftet

Behöver vi öka kvaliteten på det svenska lammköttet? För en del kunder räcker det med att köttet är laddat med svenska mervärden som spårbarhet, god djuromsorg, bedövad slakt etc. Men det finns signaler från andra kunder som önskar jämnare styckningsdetaljer och längre hållbarhet till exempel. För att undersöka nuläget av svenskt lammköttskvalitet och för att utveckla råvaran tog näringen initiativet till projektet Lammlyftet och krokade arm med hela kedjan från producent och slakt till grossist. Tanken är att om alla gör sin del för att höja kvaliteten kan slutresultatet bli ännu bättre!

Glada Fåret har haft förmånen att vara med i ett par delar i projektet. Jag har undersökt nuläget på 12 fårgårdar vad gäller management på gård inför slaktleverans. Jag har även samlat de tre slakterierna Scan, KLS Ugglarps och Gotlands Slagteri för att gemensamt diskutera renhet av lamm/får vid slakt. Just renhet är viktigt för köttets hållbarhet som naturligtvis kräver en hygienisk slakt, men även smaken kan påverkas har man visat i försök. 

Nu är standarden för svensk lammköttskvalitet framtagen. Under resterande delen av året utarbetas en digital manual där respektive del i kedjan får verktyg om vad man kan göra för att påverka viktiga köttkvalitetsegenskaper. Arbetet leds av projektledare Helena Stenberg, Sv. Köttföretagen och SLU utför mycket av arbetet. Ett intressant projekt att få vara del av!