Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Riksbedömning lamm

Vi har varit på riksbedömning med ett par av våra lamm. Men vad är riksbedömning egentligen? Man kan säga att det är en form av utvecklad mönstring av lamm. Fårgårdar som vill få ett bra urval av årets lamm särskådar varje lamm när de är i genomsnitt 110-120 dagar. Det kallas lamm-mönstring, eller mönstring som vi brukar förkorta det med. Det brukar gå till så att man samlar ihop alla årets lamm av samma ras och så mönstrar man enligt den metod som rasen tillhör. Vi har t.ex. finullsfår som är ett ”ullfår”, därför ullmönstrar vi. Då följer vi ett särskilt protokoll med givna parametrar som ska mätas, dokumenteras och rapporteras in i vårt avelsregister Elitlamm. Det handlar om vikt, bedömning av muskelutfyllnad och olika ullegenskaper. Vi kollar att djuren ser rastypiska ut med korta svansar och öron och glansiga, ullfria huvuden och ben etc. Med gårdsmönstringen i botten kan vi lättare välja ut vilka tacklamm vi ska spara som avelsdjur. För flera av parametrarna vi mäter/bedömer i mönstringen får vi även avelsvärden på. Avelsvärdena visar djurets genetiska potential för framtida avkommor eftersom miljöfaktorer skalats bort.

Vi brukar mönstra våra egna lamm. Bl.a. för att lätt kunna styra att mönstringstillfället passar oss. Vi har gått/går mönstringskurser, gått dubbelt med mönstrare och tillskansat oss en hel del kunskap under de åren vi haft finullsfår. Men jag brukar även ta med några bagglamm till riksbedömningen varje år för att stämma av vår egna bedömning. På riksbedömningen särskådas varje lamm i ca 10 min av två riksdomare. De tittar på samma parametrar som vid mönstringen, dock lite noggrannare och mer fördjupat. Dessutom scannas ryggmuskeln för muskeldjup och fettansättning.

I år hade jag med två helbrorsor 19008 och 19009, trillingfödda med ett tacklamm (som jag ska spara till liv).
Alla tre lammen utmärkte sig vid mönstringen och var så fina. Jag vill behålla ett av bagglammen och tog med båda för att se om riksdomarna upptäckte något som vi inte sett vid mönstringen. Men det stämde väldigt bra med vår bedömning. De är väldigt jämna. Nu återstår bara att välja vem som ska få stanna här på Koby och vem som ska säljas. Är du intresserad av en fin, riksbedömd finullsbagge? Mamma är 17013 Karin (Ull-SM-vinnare 2017) och far 16006 Jim, en egenuppfödd bagge (se mer här). Lammen föddes utan assistans den 11 april och är uppfödda på naturbete. Nya avelsvärden beräknas komma i början av september. Elitlammskoder: 7DPGY-9TAMJ (19009) och 7DPG6-9CB9E (19008). Hör gärna av dig om du är intresserad! Jag ser väldigt gärna att baggen kommer till en besättning som avlar på renrasig finull och mönstrar sina lamm.