Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Upprop lammöverlevnad

Glada Fåret kommer att delta i ett projekt för att öka lammöverlevnaden på gårdar där lammdödligheten varit hög. Är du en av dem? Kontakta gärna projektledare Birgit Fag (du hittar kontaktuppgifter nedan) om du vill ta tag i problemet tillsammans med andra lammproducenter och rådgivare/veterinärer. Varmt välkommen till ett livsviktigt projekt!
Varför dör lammen?

Varför dör så många lamm i vissa besättningar? Det finns flera besättningar som har bekymmer med hög lammdödlighet vid eller strax efter födseln.  Detta är varken bra för djurhälsan eller lammproducentens plånbok. Den höga dödligheten har inte alltid kunnat härledas till specifika orsaker. Här behövs mer kunskap och erfarenhet!

För att kartlägga och sammanställa problemen bjuder vi in lammproducenter med hög lammdödlighet till workshops. Alla deltagare får i förväg lämna uppgifter om sin lamning till exempel djurmaterial, utfodring och hantering. På workshopen resonerar vi utifrån dessa underlag och sammanställer vad vi gemensamt kommer fram till.  Vi kommer att hålla workshops på 5 olika platser i Sverige.

Resultatet från workshopparna och registreringar vid lamning sammanställs och presenteras vid ett stormöte.  Deltagarna i workshopparna, rådgivare och veterinärer bjuds in för att diskutera resultaten och föreslå praktiska åtgärder och fortsatta undersökningar.  

Om du har en lammdödlighet på över 5 % är du välkommen att delta i någon av våra workshoppar. Med lammdödlighet menar vi dödfödda men fullgångna lamm och lamm som dött innan 5 dagars ålder. Orsakerna ska vara okända/ej diagnosticerade och de döda lammen ska inte ha haft synliga sjukdomssymtom, missbildningar el dyl.

Anmäl dig till Birgit Fag, Hushållningssällskapet
Telefonnummer 0708-29 05 45, birgit.fag@hushallningssallskapet.se
Projektägare: Hushållningssällskapens Service AB
                          

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *