Call us  +46 (0)70-589 32 33

titti(a)gladafaret.se

Workshop Lammöverlevnad

Anmäl gärna redan idag. Antalet platser är begränsat!
Har du en lammdödlighet över 5 % och har fler än 25 tackor? Vill du tillsammans med andra lammproducenter diskutera lösningar för att förbättra din lammöverlevnad? Nu finns chansen inom Projekt Lammöverlevnad. 

Tid: Tisdagen den 6 november kl. 9.30-16.00
Plats: Tofta Strand Hotell & Konditori, Växjö

Deltagandet är kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch och fika.
Anmälan till workshopledare Titti Strömne, Glada Fåret, titti@gladafaret.se eller SMS: 070-589 32 33

Mer info om projektet:
Hushållningssällskapet har fått möjligheten att grundligt undersöka lammöverlevnaden kring lamningen och ta fram förslag på åtgärder för hur fler lamm kan överleva. Skillnaderna är stora mellan olika gårdar: snittet i Elitlamm ligger på 5-6 % lammdödlighet (dödfödda och döda de första 5 dagarna), men det finns gårdar som har upp mot 19 %. Det går inte alltid att koppla ihop dödligheten med någon speciell orsak, trots att veterinärer och agronomer är inkopplade. Därför behövs ett nytt sätt att hitta problemet och därmed en lösning. Projektet Ökad Lammöverlevnad leds av Birgit Fag på Hushållningssällskapet i Jönköpings län.

Projektet Ökad Lammöverlevnad inleder med workshops där lammproducenter hjälper till med nya infallsvinklar. Dessa följs upp med en större konferens där problemet ska tydliggöras och slutligen en nationell samling där utbyte med internationell kompetens finns.

Program Workshop:

09.30 – 10.00    Presentation av projektet och dagens program mm. Fika under tiden.
10.00 – 11.00   Kända orsaker till lammdödlighet
11.00 – 12.00   Deltagarnas erfarenheter och tankar kring lammdödlighet
12.00 – 13.00   Lunch
13.00 – 14.30   forts Deltagarnas erfarenheter och tankar kring lammdödlighet
14.30 – 14.45   Fika
14.45 – 15.00   Slutsatser
15.00 – 16.00   Inför nästa lamning: gårdsobduktion, formulär, kontakt med veterinär mm